Izena emateko epea bukatuta / Fin del plazo de inscripción


Anezka eta ANEZKAprest programetan izen emateko epea bukatu da.

El plazo para inscribrse en las Lanzaderas de empleo y AnezkaPrest ha finalizado.