Ekintzailetzarako baliabideak

2018 urterako finantza-laguntzaren programa

ASMOA:

Dekretu honen xedea da enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantzaketa-lerroa eratzea, hura eskuratzeko baldintzak eta prozedura arautuz. Lerro horren helburua izango da banku-finantzaketa lortzeko aukera ematea, aipatutako eragile ekonomikoen taldearen likidezia-beharrei erantzuteko eta kapital zirkulatzailea finantzatzeko.

ONURADUNAK:

Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako

LAGUNTZA-MOTA:

Finantzaketa lerroa

EPEAK:

Dekretu honetako diru-laguntzak emateari utziko zaio, deialdian adierazitako aldian dekretuaren bidez banatutako finantzaketa-eragiketak 600 milioi euroko gehieneko nominal formalizatura iristen direnean

INFORMAZIOA:

Laburpena

ERAKUNDE EMAILEA:

Otros Dptos de Gobierno Vasco.