Ekintzailetzarako baliabideak

Ekintzailetzarako eta kalitateko enplegu egonkorra sortzeko proiektu berritzaileak garatzeko diru laguntzak – 2019

ASMOA:

Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak arautzea.

ONURADUNAK:

Erakunde onuradunak

a) Laneratzearen edo kalitateko enpleguaren arloko proiektuak gauzatzen esperientzia egiaztatua duten Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio eta erakundeak.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko unibertsitate-erakundeak.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxeen elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko kluster-erakundeak.

2. Onuraduna pertsona juridiko bat denean, entitate onuradunari lotutako entitateak, baldin eta diru-laguntza emateko zio diren jarduera guztiak edo batzuk onuradunaren izenean eta kontura egiteko konpromisoa hartzen badute.

LAGUNTZA-MOTA:

Diru-laguntzak

EPEAK:

Apirilaren 30erarte

INFORMAZIOA:

Informazio gehiago

ERAKUNDE EMAILEA:

Diputación Foral de Bizkaia.

ELKARTU LEGERIA

Araudia