Ekintzailetzarako baliabideak

ICO bermea SGR/SAECA 2019

ASMOA:

Finantziazioa

ONURADUNAK:

Autonomo, enpresa eta erakunde publiko nahiz pribatuak

LAGUNTZA-MOTA:

Mailegua edo leasinga

EPEAK:

Abenduaren 31rarte

INFORMAZIOA:

Eragiketen izapidetzea zuzenean gauzatuko da Kreditu-erakundeen bidez, Elkarrekiko Bermerako Sozietateetan (www.cesgar.es) edo SAECAn.

Bezeroaren araberako gehieneko zenbatekoa: 2 milioi euroraino, kopia batean edo hainbatetan.
Finantzatu daitezkeen kontzeptuak:
Enpresa-proiektuak eta/edo likidazio-beharrak Estatuko lurraldearen barruan eta kanpoan.

Interes-tasa: finkoa edo aldakorra, gehi Kreditu-erakundeak amortizazio-epearen arabera ezarri duen marjina.
-Amortizazio-epea eta gabezia:
urtebetetik 15 urtera bitartean, 3 urterainoko gabezia-aukerarekin, epeen arabera.
-Komisioak: SGR/SAECAk bermatutako zenbatekoaren % 0,5erainoko azterketa-komisio bat kobratu ahalko du. Gainera, Elkarrekiko Bermerako Sozietateak bermatutako zenbatekoaren % 4rainoko gizarte-kuota mutualista kobratu ahalko du. Gainera, Kreditu-erakundeak komisio bakarra kobratu ahalko du eragiketaren hasieran. Horretaz gain, hala dagokionean, amortizazio aurreratua ere kobratu ahalko du.
-Bermeak: Kreditu-erakundea, SGRk edo SAECAk eskaera bakoitzaren azterketa bat egingo du eta, eskatzailearen kaudimenaren eta bideragarritasunaren arabera, eman beharrezko bermeak zehaztuko dituzte.

ERAKUNDE EMAILEA:

Organismos del Estado.

ELKARTU LEGERIA

Informazio zehatza