Ekintzailetzarako baliabideak

ICO enpresak eta ekintzaileak 2019

ASMOA:

Mailegua, leasinga, rentinga edo kreditu-lineak.

ONURADUNAK:

Espainiar Estatuko zein atzerriko autonomo, enpresa eta erakunde publiko zein pribatuak

LAGUNTZA-MOTA:

Bezeroaren araberako gehieneko zenbatekoa: 12,5 milioi euroraino, kopia batean edo hainbatetan.
Finantzatu daitezkeen kontzeptuak:
– Enpresa-proiektuak eta/edo likidazio-beharrak Estatuko lurraldearen barruan.
– Etxebizitzak eta eraikinak zaharberritzea.

EPEAK:

Maileguak formalizatu ahalko dira ildo horren babespean 2019. urte osoan zehar.

INFORMAZIOA:

Eragiketen izapidetzea zuzenean gauzatzen da kreditu-erakundeen bidez.
Interes-tasa: finkoa edo aldakorra, gehi Kreditu-erakundeak amortizazio-epearen arabera ezarri duen marjina.
Amortizazio-epea eta gabezia:
urtebetetik 20 urtera bitartean, 3 urterainoko gabezia-aukerarekin, epeen arabera.
Komisioak: Kreditu-erakundeak komisio bakarra kobratu ahalko du eragiketaren hasieran. Horretaz gain, hala dagokionean, amortizazio aurreratua ere kobratu ahalko du.
Bermeak: eragiketa izapidetzen den Kreditu-erakundeak zehaztu beharrekoa, SGR/SAECA-ren bermea ezean.

ERAKUNDE EMAILEA:

Organismos del Estado.

ELKARTU LEGERIA

Informazio zehatzagoa