Ekintzailetzarako baliabideak

Ordainsariak % 1,9 igo dira hirugarren hiruhilekoan, 2013. urtetik egon den hazkunderik handiena

Langile bakoitzaren hileko soldata-kostuaren urte arteko tasa % 1,9 handitu da hirugarren hiruhilekoan, eta batez beste 1.842,62 eurora iritsi da. 2013. urtearen amaieratik izan den gehikuntzarik handiena izan da.
Hala jakinarazi du Estatistikako Institutu Nazionalak, zeinak adierazi baitu hazkunderik handiena izan dela 2013. urteko azken hiruhilekotik (% 2,5eko gehikuntza erregistratu zen).
Soldaten faktore aldakorra kanpoan utziz gero (ez ohiko eta atzeratutako ordainketak), % 1,2ko igoera izan du aurreko urtearekin alderatuta.
Orduko batez besteko soldata 15,2 eurokoa izan da, 2017ko hirugarren hiruhilekoan baino % 2,5 handiagoa. Lanaldi osoko langileen kasuan, 15,98 euro izan da (% 2,5 gehiago), baina lanaldi partzialean kontratatutakoena, berriz, 10,72 eurokoa (% 2,7 gehiago).