Ekintzailetzarako baliabideak

Ibilgailuak eta autonomoak: haien tributazioari buruz jakin behar duzuna

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari (PFEZ) begira, soilik onartuko dira garraioari zuzenean lotutako jardueretan aritzen diren autonomoen gastuak, esate baterako: salgaiak garraiatzeko ibilgailuak, bidaiariak, gidarien irakaskuntza, profesionalen joan-etorriak eta abar.
Auzitegi Gorenaren epai berriak autonomoei zuzenenean eragiten die; bertan adierazten da, norberaren konturako langileei ukatu egiten zaiela beren ibilgailuaren BEZaren % 100 desgrabatzea, eta gehienez % 50 kendu dezaketela. Araudi berri hori frogatzea zail samarra dirudi, autonomo batentzat konplikatua baita frogatzea ibilgailua lan arlorako bakarrik erabiltzen duela eta ez arlo pertsonalerako.

Informazio gehiago