ANEZKA - Lanzadera de empleo y emprendimiento

Izen emate eskaera
Izena
Abizenak
Generoa
NAN
Jaiotze data
Helbidea
Udalerria
Posta kodea
E-Posta
Telefonoa
Telefonoa
Nola ezagutu duzu programa
 
Ikasketak
Kurrikuluma
Lanbiden izen emanda
Langabezian (Hilabeteak)
Lan esperientzia (Urteak)
Zure datu pertsonalak tratatzeko baimena eskatzen dizugu, eta bermatzen dizugu zuk ematen dizugun informazio guztia, datu pertsonalak, konfidentzialtasunez tratatzen direla eta indarrean dagoen legeria betez.
Nire datu pertsonalak baldintza hauen arabera tratatzeko baimena ematen dut:
Arduraduna DEMA. Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia
Helburua Elkartearen xede sozialaren esparruan programak, jarduerak eta ekitaldiak kudeatzea.
Legitimazioa Zure adostasuna.
Hartzaileak Jardueran parte hartzen duten erakunde pribatuak edo gaian eskumena duten administrazio publikoak.
Gainera, Dema eta eduki horien kudeaketaren esparruan, argazkiak eta/edo bideoak egin ahal izango dira, eta, horrez gain, web gunean eta web orrian argitaratu ahal izango dira argazkiak eta/edo bideoak, eta, gainera, edozein pertsona interesatuk, web bidez, gizarte-sareek edota DEMAren jarduerak aurkezteko gertaerek erabil ditzakete.
Eskubideak Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eskubidea du, eta bere tratamenduaren muga edo oposizioa, erakundearen zuzendaritzara idatziz.
Informazio gehiago https://www.dema.eus/condiciones-legales-y-de-privacidad/
Araua DEMA Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentziak datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauak betetzen direla bermatzen du eta, bereziki, honako hauek: alde batetik, 2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra) –hemendik aurrera DBEO– eta, bestetik, 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa –hemendik aurrera, DPBEDB.