Gizarte-konpromisoak

Gure konpromisoek definitzen gaituzte

DEMAn pertsonak axola zaizkigu, eta uste dugu gure balioei tinko eustea dela zerbitzu egokia eskaintzeko bermea, haien benetako beharrei erantzunez. Gu ordezkatzea nahi dugun printzipioetatik eta printzipioengatik egiten dugu lan egunero. Ez dugu nahi horiek hitz hutsak izatea, eta mugimendua oinez ibiliz erakusten denez, aurrera pauso bat eman, eta ekintzara igaro gara.

Deman honetarako lan egiten dugu…

Sexuagatiko, genero-identitatearengatiko, sexu-orientazioagatiko, jatorriagatiko, adinagatiko eta dibertsitate funtzionalagatiko

diskriminaziorik gabeko ingurunea bermatzen dugu.

Bizkaiko herritarren bizi-aberastasuna eta potentziala aintzat hartzen ditugu,

begirada zabalduz eta pertsonen aniztasunera egokitzen diren tresnak eta proiektuak sortuz.

Erantzunkidetasuna sustatzen dugu.

Berdintasuna printzipio juridiko bat da, eta taldearen parte-hartzearekin egiten da egiazko; bakoitzak bere gaitasunen eta erantzukizunen arabera, ez gehiago, ez gutxiago.

Genero-berdintasunaren alde lan egiten duten beste erakunde eta instituzio batzuekin elkarlanean aritu eta koordinatzen gara,

sinergiak sortzeko eta gure estrategien eragina indartzeko.

Genero-ikuspegia txertatzen dugu

gure langileen kudeaketan eta herritarrentzako arretan.

Hau da, emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan desberdinak sistematikoki hartzen ditugu kontuan, eta, hortik abiatuta, tratu- eta aukera-berdintasuna lortzeko helburuak eta jarduerak ezartzen ditugu.

Indarkeria matxisten aurrean

ZERO TOLERANTZIA gunea sortu genuen.

Gure erakundeko maila guztietan giza eskubideak errespetatzeko dugun konpromisoaren berri ematen diegu harremanak ditugun enpresa eta erakundeei,

bai eta herritarrei ere, horientzat egiten baitugu lan.

Egiten dugun lanaren eta horretarako bideratzen ditugun baliabideen kontu ematen diegu

gure lantaldeari, gure erakunde bazkideei eta Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari.

El 37% de la plantilla tiene el perfil lingüístico acreditado

lo que permite atender a quien lo desee en euskera.

Toda la comunicación a través de nuestra página web, redes sociales, material -escrito y oral – de difusión

de nuestras acciones se realiza en ambos idiomas .

Apoyamos el estudio del euskera 

por parte de las personas que trabajamos en DEMA.

Trabajamos para que todos los materiales, planes de negocio, manuales y fichas

estén en euskera y castellano a disposición de la ciudadanía.